Katerina ? Handstickerei auf Instagram: „Sei eine Wildblume ??? 6,5 Zoll. . #foundmademoder …

Posted on


Katerina ? Handstickerei auf Instagram: „Sei eine Wildblume ??? 6,5 Zoll. . #foundmademodern #wemakecollective #embroiderymagazine #embroidelicious